کــاد

کانون‌ها و انجمن‌های دانشگاه مذاهب اسلامی

کــاد

کانون‌ها و انجمن‌های دانشگاه مذاهب اسلامی

در راستای اجرای آیین نامه شورای صنفی رفاهی دانشجویی، معاونت فرهنگی و دانشجویی درنظر دارد انتخابات دوره جدید این شورا را برگزار نماید؛ لذا از کلیه دانشجویان دعوت می شود برای تشکیل هرچه بهتر این مجموعه صنفی رفاهی مشارکت خود را با این دوره از انتخابات اعلام دارند.

قبل از ثبت نام آئین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور را از اینجا دانلود کرده و مطالعه نمائید.

متقاضیان شرکت در انتخابات می بایست دارای شرایط زیر باشند:
۱ – گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی
۲ – نداشتن حکم قطعی محکومیت درکمیته انضباطی
۳ – دارابودن حداقل معدل کل ۱۳ برای دانشجویان کارشناسی، ۱۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ۱۷ برای دانشجویان مقطع دکتری
۴ – مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیرمتوالی
۵ – عدم عضویت در شورای مرکزی تشکلهای دارای مجوز دانشگاه
۶ – مدت باقیمانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که درآن انتخابات برگزار می شود کمتر از دو ترم نباشد.

 تاریخ ثبت نام  ۱۴۰۱/۲/۲۸  لغایت  ۱۴۰۱/۲/۳۱