کــاد

کانون‌ها و انجمن‌های دانشگاه مذاهب اسلامی

کــاد

کانون‌ها و انجمن‌های دانشگاه مذاهب اسلامی

با سلام
دانشجوی محترم؛ هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم پایش واکسیناسیون جهت برنامه‌‌ریزی فعالیت‌های حضوری احتمالی در دانشگاه از پیوند زیر اقدام نمائید. 
!نکته: کلاس‌های آموزشی تا پایان این ترم قطعاً مجازی خواهد بود


👈🏼 برای شرکت در این پایش اینجا ضربه بزنید 👉🏼