کــاد

کانون‌ها و انجمن‌های دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

کــاد

کانون‌ها و انجمن‌های دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

آغاز ثبت نام دوره آشنایی با #کشور_عراق 

با حضور: استادان و صاحب نظران خبره

🧭شروع دوره: ۱۶ مرداد( به مدت ۱۱ جلسه)

⏰ ساعت برگزاری کلاس ها: هر روز از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰

📁همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان

✍🏼مهلت ثبت‌نام از تاریخ: ١٢ الی ۱۶ مرداد

🔻هزینه ثبت نام ۵۰ هزار تومان 
#تخفیف ۵۰ درصدی ویژه دانشجویان، کارکنان و اعضای هئیت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی و کارکنان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی