کــاد

کانون‌ها و انجمن‌های دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

کــاد

کانون‌ها و انجمن‌های دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

ویژه کارکنان و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی

انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی با مشارکت انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مطهری برگزار می‌کنید:

دوره آموزشی | قرارداد نویسی داخلی و بین المللی

مدرس جناب آقای دکتر هدایت فرخانی

زمان ۱ تا ۶ اردیبهشت ساعت ۱۶ تا ۱۸:۳۰

هزینه ثبت نام ۵۰ هزار تومان

همراه با اعطاء گواهی معتبر

دومین دوره از سلسله دوره‌های آشنایی با کشورهای جهان اسلام 

کانون کتابخوانی مبین برگزار می‌کند
هزینه دوره: 20هزارتومان 

کانون هنر و رسانه دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌کند

+ غلبه بر ترس و خجولی
+ فیزیولوژی فن‌بیان
+ چارچوب ارائه مقاله

انجمن علمی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی با مشارکت انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی تهران برگزار می‌کنند

سلسله برنامه های اکادمی مطالعات حقوق 

اطلاعات دریافتی برای ثبت نام در دوره و اعطای گواهی پایان دوره است. هرگونه نقص در اطلاعات بر عهده خود شخص می‌باشد و برابر با عدم اعطای گواهی است و انجمن علمی هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.