کارگاه شروط ضمن عقد نکاح

  سلسله کارگاه های دانش افزایی حقوقی کارگاه اول: شروط ضمن عقد نکاح باحضور: خانم دکتر شکیبا امیرخانی (وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی) سر فصل های کارگاه: اقسام شرط صحیح ضمن نکاح کدام شروط را نمی‌توان ضمن عقد ازدواج گنجاند؟ ضمانت اجرای تخلف … ادامه خواندن کارگاه شروط ضمن عقد نکاح